zwartekat

DISCLAIMER.


Auteursrecht
» Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Allard Muller. De teksten bevatten grotendeels samenvattingen van boeken, websites of zijn overgenomen van websites van anderen. Ik doe niet aan zaken als auteursrecht of andere wettelijke beschermingen van intellectueel eigendom. De artikelen op deze website mogen gewoon worden gekopieerd voor persoonlijke doeleinden of verspreiding en mogen ook op andere websites worden geplaatst. Het gaat tenslotte om de boodschap! Mocht u aantoonbaar eigenaar/auteur zijn van een afbeelding of tekst gebruikt op zwartekat.com en u wenst deze niet op de website te zien, verneem ik dit graag van u.

Aansprakelijkheid
» Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. zwartekat.com aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van de informatie die door middel van deze site is verkregen. zwartekat.com behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u onverhoopt onjuiste of onvolledige informatie aantreft, zijn wij u zeer dankbaar hier melding van te maken via het contactformulier op deze website.

Hyperlinks
» De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van zwartekat.com liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. zwartekat.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.