zwartekat

Healing met Universele energie

Zelfhelend vermogen

» Mensen passen het al eeuwen toe. Energie healing, of gewoon healing is simpelweg te vertalen als een niet medische zienswijze om het menselijk lichaam en geest gezond te krijgen en te houden. Healing heeft niets met religie te maken en is zeker geen wondermiddel of zweverige toverkunst door iemand in een blauwe jurk. Het is slechts een 'foefje' om middels overdracht van energie, rust te geven, pijn te verminderen of het helend vermogen te activeren of ondersteunen. Elk levend wezen beschikt over een zelfhelend vermogen om ziekte, verwondingen en aandoeningen te genezen. Door verschillende factoren (slechte gezondheid, ziekte, stress, onverwerkte ervaringen, verkeerde voeding of gewoontes) werkt dat vermogen soms minder goed of is het verstoord. Een healing zorgt dat een impuls wordt gegeven tot zelfheling bijvoorbeeld doordat blokkades in het energielichaam of de chakra’s worden opgeheven en waardoor het genezingsproces weer op gang komt. Het heeft een harmoniserende werking en brengt rust en ontspanning en geeft de energie die nodig is om beter met moeilijke of stressvolle situaties om te gaan. En het mooie is; Iedereen kan dit!

Universele energie overdragen.
In veel healingsystemen werkt men doorgaans met een zogenaamde universele energie. (Prana of Chi) Deze energie vindt zijn basis in het nulpuntenergieveld. Een healer is in staat om deze universele energie door te geven aan zichzelf of aan een ander op allerhande verschillende manieren. Dit gebeurt meestal door middel van aanraking (massage of handoplegging) of het werken in de aura of het zonder aanraking 'instralen' en dus kanaliseren van energie. Dit ligt puur aan welke stijl of manier van healen is aangeleerd, of wat voor de healer het prettigst werkt.
Een healer treedt op als intermediair en is dus slechts een 'doorgeefluik' van deze energie. De energie vindt zelf haar weg door het lichaam en de ziel van de ontvanger. De energie is nooit te veel, de ontvanger gebruikt daarvan wat hij of zij nodig heeft. Ieder levend wezen kan deze energie vrijelijk in zich opnemen, je hoeft er niet voor 'open te staan'. Het is niet mogelijk om energie over te dragen aan iemand die dit bewust of onbewust niet wenst.

Gevoelige healers
Zou het fysieke lichaam ziek zijn dan zou dat te herkennen zijn in de golven van energie die dan in onbalans zouden verkeren. Volgens sommige healingsystemen is het mogelijk om je eigen gevoeligheid zo te vergroten dat het mogelijk is de onbalans in deze golven van energie te voelen. Zodoende zou je ook de bron van de ziekte in het fysieke lichaam kunnen voelen. Vooral hooggevoelige mensen (HSP) hebben vaak de neiging om “aan te voelen” dat er iets met iemand aan de hand is. Al kunnen zij niet altijd de vinger op de zere plek leggen, maken ze toch op één of andere manier contact met de energie van de ander. HSP zijn onbewust geneigd om hulp te bieden en teveel van hun eigen energie weg te geven of de energie van de ander te veel binnen te laten komen. Daarom is het als gevoelig persoon belangrijk te leren filteren wat bij de ander hoort en dat je bewust leert geven zonder jezelf uit te putten.

Is een healer dan een bijzonder iemand, of kan iedereen healen? Iedereen kan het! Er is eigenlijk geen vooropleiding of "speciale gevoeligheid" voor nodig. Sommigen hebben het van nature in zich en passen het zelfs onbewust al toe, anderen kunnen het leren. Een ieder zou in staat moeten zijn om, middels intentie, energie over te dragen aan een ander. Sommigen doen dit zelfs automatisch, zonder het te beseffen, echter is dit vaak een zwak of niet geheel ontwikkeld vermogen. Zoals een atleet moet trainen om ergens goed in te worden zal ook een healer zijn kunde en aanleg moeten sterken. U zult dus veel moeten 'voelen', doen en leren...

Een systeem kiezen.
Op het gebied van healing zijn zo ontzettend veel verschillende stijlen, systemen en technieken te vinden, dat men vaak door de bomen het bos niet meer ziet. De meeste van deze healingsystemen werken met graden of niveaus en initiatierituelen. Tijdens een dergelijke initiatie zou het lichaam middels mantra’s, symbolen en rituelen herinnerd worden aan zijn vermogen tot natuurlijke healing. Elk niveau hoger vraagt weer om een nieuwe inwijding. De meest bekende vormen zijn onder andere Reiki, Quantum Touch, Shamballa en het Magnetiseren. Zelfs de bekendste healingvormen hebben weer aparte sub-stromingen welke beweren met net weer iets andere (of sterkere) energie te werken dan de ander.

Toch vreemd als men in eerste instantie roept met een universele energie te werken. Persoonlijk denk ik dat deze verschillen puur te maken hebben met de manier van omgaan met deze energie. Uiteindelijk ontwikkelt iedereen een eigen manier van werken en soms is er iemand die aan die manier een andere naam geeft en deze vervolgens op de spirituele markt te brengt als een nieuw en "beter" systeem. Aan u de keus om in eerste instantie een systeem of een vorm te kiezen waar u het beste gevoel bij heeft. Aan te raden is om bij de basis te beginnen, bij een ervaren meester in het systeem. U betaalt vaak per niveau. Let wel.. duurder is niet altijd per definitie beter!

Tijd en afstand...
Energie is niet gebonden aan de menselijke perceptie van tijd en ruimte. Het is dus voor een (ervaren) healer mogelijk om energie over tijd en afstand te sturen naar een ontvanger middels de intentie (gedachtenkracht). Als hulpmiddel kan de healer een object (bijvoorbeeld een foto van de ontvanger) gebruiken om zich te concentreren. Sommige systemen werken met symbolen. Maar de intentie, de bedoeling en de wil om energie te sturen, zou voldoende moeten zijn.

Van websites waarin door de eigenaar tegen betaling een afstand healing of initiatie wordt aangeboden, zijn er duizend in een dozijn. Enige terughoudendheid en voorzichtigheid is hier op zijn plaats. Iedereen kan beweren te kunnen healen op afstand, dus doet u er verstandig aan dit wel te doen bij iemand die bekend en erkend is.