zwartekat

Is HAARP een Wapen?

Ionosfeer

» Het high frequency active auroral research program (HAARP) is volgens de officiŽle verklaring een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut in Gakona (Alaska) dat onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd. Andere onderzoeksgebieden zijn inzicht verkrijgen op het gebied van radiogolven, communicatie en navigatie. In onder andere Noorwegen en Rusland staan soortgelijke installaties. Het project is gestart in 1990 en wordt gezamenlijk gefinancierd door de US Air Force en Navy, de Universiteit van Alaska en Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). HAARP bestaat uit zo'n 180 antennes. Het hart van dit project is het hoog frequent zendsysteem genaamd IRI dat een signaal van 3.6 MW, variŽrend van 2.8 tot 10 MHz op de HF band, uitzendt in de ionosfeer.

Gebruik van de Ionosfeer
De Ionosfeer is een laag in de atmosfeer tussen de 80 tot 500 km hoogte en bestaat uit elektrisch geladen gasdeeltjes (geÔoniseerd). Deze elektrische lading krijgen ze door de ultraviolette straling van de zon. Het is ook in dit gedeelte van de atmosfeer waar het bijzondere noorderlicht verschijnsel (Aurora Borealis) vandaan komt.

De ionosfeer heeft de belangrijke eigenschap dat zij radiosignalen die vanaf de aarde uitgezonden worden, weer terugkaatst. Hierdoor zijn alle delen van de wereld via radio bereikbaar. Korte golf signalen boeten, door ruis en statische lading, wel veel aan kracht in als ze 'rondreizen' en kunnen zelfs tegengehouden worden door o.a. weersomstandigheden en zonnevlekken. Dat zette onderzoekers aan het denken om te gaan experimenteren met hoge frequenties.

Amerikaanse wetenschapper Dr. Bernard Eastlund ontdekte (geÔnspireerd door de patenten en theorieŽn van Nikola Tesla) dat je door het rechtsreeks zenden van gebundelde Hoge Frequenties (HF) en Extreem Hoge Frequenties (EHF) van uitzonderlijke kracht (meer dan een miljard watt) naar een bepaald punt in de ionosfeer, deze kunt verhitten. Het verhitte deel van de ionosfeer zet dan uit (bolt op) waardoor een deuk in de atmosfeer ontstaat. Eastlund ontdekte ook dat die deuk uitzonderlijk goed was voor het kaatsen van radiogolven en dat het, vanwege de uitzonderlijke hoogte, in staat was radiosignalen van een hoge frequentie naar locaties te sturen die ver voorbij de horizon lagen. Zelfs de efficiŽnte ELF (Extremely Low Frequencies) en microwave signalen, die normaliter door de ionosfeer heen in de ruimte zouden verdwijnen, konden zonder veel verlies van hun kracht door die deuk afgebogen worden. Dr. Eastlund noemde die verhitte deuk het "lens effect". Op beide principes heef Eastlund patent verkregen.

Haarp als wapen
Haarp is al sinds het ontstaan in begin '90 het onderwerp van verschillende complottheorieŽn die het project ook verantwoordelijk houden voor natuurrampen als aardbevingen, bosbranden en de grote tsunami in de Indische oceaan. Volgens de algemene verklaring is HAARP een onschuldig wetenschappelijk onderzoekscentrum, maar volgens vele deskundigen is dit Amerika's geheime wapen die de Nieuwe Wereldorde met rasse schreden dichterbij moet brengen. Zelfs het Europees Parlement heeft in 1999 al eens kritische vragen gesteld over het project HAARP en de gevaren van dit systeem. In het EU verslag onder andere naar aanleiding van deze vragen, komt HAARP naar voren als zeer twijfelachtig, niet alleen vanuit menselijk en politiek standpunt, maar ook vanuit juridische optiek. Als je HAARP Googelt, dan zul je veel vinden over complottheoriŽn, maar als zelfs het Europarlement het HAARP programma letterlijk omschrijft als een wapensysteem dat het klimaat ontregelt, is er dan nog sprake van een theorie? Is HAARP het wapen dat het in zich heeft om de hele wereld te vernietigen? Het is er in elk geval wel degelijk toe in staat!

Door sommige onderzoekers wordt HAARP terecht gezien als een krankzinnige poging om de ionosfeer met een waanzinnige hoeveelheid energie (soms wel meer dan een gigawatt - 1 miljard watt!) te bestoken. Volgens het Ministerie van Defensie is HAARP dan wel ontwikkeld om onder andere atmosferische metingen te verrichten en het omvangrijke ELF duikboten communicatie systeem te vervangen met een nieuw systeem, maar een serie van patenten laat zien dat het gebruik van dit systeem veel meer in haar mouw heeft dan de politieke illusionisten willen laten zien. Vooral als patent nummer 4,686,605 , in bezit van ARCO Power Technologies, Inc. (APTI), er op nagelezen wordt. Dit betreft de HAARP verwarmer van Dr. Eastlund, ook weer gebaseerd op een patent van Tesla. Het staat omschreven als een directed energy weapon. Volgens dat patent kan Eastlunds uitvinding vliegtuigen en projectielen met geavanceerde geleidingssystemen in de war brengen of compleet uit de lucht halen. Vervolgens kan het grote gebieden met elektromagnetische golven van verschillende frequenties bestralen en op die wijze de communicatie uitschakelen op land, zee en in de lucht. Ook het wijzigen van het weer wordt door het patent beschreven. Straalstromen kunnen worden veranderd, tornadoís kunnen worden neergehaald (en opgewekt!) en er kan regen worden gemaakt, overal en altijd!

APTI heeft HAARP gebouwd en heeft de patenten in juni 1994 weer verkocht aan E-Systems. E-Systems is ťťn van de grootste leveranciers binnen de wereld van inlichtingendiensten en werkt onder andere voor de CIA. E-Systems is later weer uitgekocht door Raytheon, ťťn van de grootste defensie leveranciers in de wereld. Er is dus duidelijk meer aan de hand dan alleen atmosferische metingen. In 1996 heeft de Amerikaanse senaat 15 miljoen dollar toegezegd om met HAARP tomografische (tomographic) metingen te verrichten. Signalen die de aarde kunnen penetreren tot vele kilometers diep. Men kan op deze wijze mineralen, metalen, olie, maar ook ondergrondse munitie en tunnels of bunkers lokaliseren. Het probleem echter is dat de frequentie die nodig is voor de penetratie, mentale processen beÔnvloedt hetgeen leidt tot fysiologische en perceptuele afwijkingen en desoriŽntatie (bij mens en dier) Het beÔnvloedt migratie-patronen van, vogels, vissen en overige wilde dieren die afhankelijk zijn van een onverstoord energieveld om hun routes te vinden. Bovendien, als je je bedenkt dat voor het lokaliseren van olie of gasreserves in de aardbodem een radiosignaal van slechts 30 Watt voldoende is om een zeer sterkte echoresonantie te creŽren vanuit de aarde, hoef je geen tomograaf te zijn om te weten dat als HAARP een miljard watt aan energie wegslingert, er een manier gevonden is om aardbevingen en tsunamiís te laten ontstaan.