zwartekat

Een introductie


Waarom deze site?
» Mijn naam is Allard Muller en ik woon ergens in het mooie Apeldoorn. Van kleins af aan ben ik al een onderzoeker. Een persoon die altijd Ďhet waaromí achter de dingen wil weten. Een onderzoekende geest met een open mind die zaken veelal vanuit gevoel benadert. Al heel lang heb ik een bovenmatige en brede interesse in spiritualiteit en bewustwording. Daardoor heb ik de nodige inzichten opgedaan die ik graag online deel als mijn visie op een mogelijke waarheid. In het verleden schreef ik over de zaken die mij interesseerden nog wel eens een blog of een stukje. Zo is de zwartekat beetje bij beetje ontstaan. Mijn eigen projectje. Deze site is geboren uit pure interesse en hobby en is geenszins commercieel afhankelijk van iets of iemand, noch bedoeld om aan te verdienen. Tevens is de site niet bedoeld om iemand te overtuigen, te bekeren of af te brengen van hetgeen zij door religie, overtuiging of opvoeding hebben meegekregen en geloven. Het is slechts een uiting van hetgeen mij interesseert en bedoeld om hen die ook interesse hebben in deze onderwerpen of om hen die zich ook in de rollercoaster van bewustwording bevinden (of er net instappen) op weg te helpen in hun queeste naar kennis en mogelijke antwoorden. Waarom? Omdat er ontzettend veel te vinden is over al deze onderwerpen en de info vaak overal over het internet gefragmenteerd is. Vaak zijn deze sites weer gekoppeld aan een praktijk of centrum en worden onderwerpen vanuit een bepaalde zienswijze behandeld of spelen commerciŽle belangen mee. Daarom probeer ik de onderwerpen vanuit een open houding en van meerdere zijden te benaderen en vervolgens deze info te bundelen in de vorm van (relatief) korte, bondige doch informatieve artikelen. Zo hoop ik mensen te prikkelen en aanzet te geven tot het doen van hun eigen verdere research.

Welke info?
» Ik vul deze site met zaken die mij al enige tijd bezig houden en waar ik veel over lees. Zaken waarvan ik eigenlijk vind dat een ieder op de hoogte zou moeten zijn. Ontzettend mooie dingen, die zeker gedeeld dienen te worden... maar ook minder mooie dingen, want de waarheid is niet altijd even vanzelfsprekend als men wellicht denkt. Veel van deze onderwerpen hebben raakvlakken, maar ik probeer deze voor het overzicht toch onder te verdelen in categorieŽn genoemd in de menubalk hierboven.

Het zullen voornamelijk onderwerpen zijn welke ik vanaf het nieuws, het internet of uit mijn boekenkast haal. Of het allemaal zuiver de waarheid is durf ik niet te beweren. Het is in elk geval mijn waarheid, mijn beleving, mijn interpretatie, het hoeft niet uw waarheid te zijn. Veel is gewoon te testen, te onderzoeken, te ervaren of het is (empirisch / wetenschappelijk) te bewijzen. Evenzoveel is dat ook niet. Ik hoop in elk geval dat ik slaag in mijn missie... en dat is een stukje bewustwording te creŽren bij hen die daar aan toe zijn en er voor open staan en u een stukje op weg te helpen in het vraagstuk dat veel mensen uiteindelijk bezig houdt...

Wie ben ik, wat doe ik hier... en wat is de zin van dit alles?

1 Tessalonicenzen 5:21 Doof de geest niet uit. Onderzoek alle dingen en behoud daarbij het goede.

Onderzoek en durf te vragen!

Ik denk dat onderzoekend vragen stellen een van de krachtigste en doeltreffendste bondgenoten van de vrije geest is. Word wakker uit deze ''droom'' en ontdek dat veel van de dingen om je heen niet echt zijn. Leef vanuit jouw eigen waarheid, vanuit je eigen kracht. Denk zelf na en ga zelf op onderzoek uit. Durf vragen te stellen, durf kritisch te zijn en vertrouw op je eigen gevoel.
web analytics market