zwartekat

De Bijbel of toch de Kleitabletten...

Religie

» Onder religie wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, een opperwezen of god centraal staat. Een perfecte definitie van religie is niet mogelijk want religie zal voor iedereen wat anders betekenen. Er zijn in de wereld duizenden vormen van religie en spirituele tradities. Sommigen aanbidden één god of een meervoud daarvan. Sommigen aanbidden de natuur, dieren, de zon of de maan. En allen hebben eigen regels, rituelen, normen en gebruiken, al dan niet vast gelegd in religieuze boekwerken. De bekendste religies, met de meeste aanhangers zijn het Christendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Dan rijst bij mij meteen de vraag; Wie aanbidt dan nu de ware God? “Wij!”, zullen allen volmondig en zonder enige twijfel zeggen. En velen weten ook zeker dat ze gelijk hebben en kunnen dat onderbouwen met ‘bewijs’ uit hun religieuze geschriften.

Wil de echte God dan nu opstaan?
Religie wordt regelmatig bekritiseerd vanwege onder andere een gebrek aan bewijs van het bestaan van een God of goden, het remmen van de sociale en wetenschappelijke vooruitgang, intolerantie ten opzichte van bepaalde groepen mensen en machtsmisbruik. Vaak bevatten heilige geschriften aanwijsbare fouten en tegenstrijdigheden en soms ook overeenkomstige verhalen. Ook bestaat er sinds eeuwen een spanningsveld tussen religies en de natuurwetenschappen, vooral op het gebied van het ontstaan, de werking en ontwikkeling van het heelal, de Aarde en het leven. Hoe kan dat? Vooral als je beseft dat als door een ramp of oorlog alle heilige boeken en geschriften en alle opgeslagen data in computers in één klap van de aardbodem zouden worden gevaagd, dat ook religie zoals we dat kennen ophoudt te bestaan. Dan leeft het, zoals vroeger, alleen nog voort in onze verhalen. En dat zullen nooit meer de exacte verhalen zijn die we eerder hadden. Dan schrijven we weer nieuwe interpretaties op basis van de stukken die we nog kennen. De wetenschap echter, kan altijd weer opnieuw onderzocht worden, met veelal dezelfde meetbare resultaten. Alleen dat brengt me al aan het twijfelen. Het is ook zo relatief als het maar zijn kan. Immers een mens geboren in een Afghaans gebergte zal je vertellen dat Allah de enige en ware god is, echter, als dit zelfde mens geboren zou zijn in bijvoorbeeld Staphorst, zou hij daar ineens een geheel andere mening op na houden. Toch pretenderen ze in beide gevallen de waarheid te spreken. Simpelweg omdat hen dat is aangepraat of opgedrongen door hun directe omgeving. Daar waar je geboren wordt, bepaalt namelijk hoe en wat jij gelooft en welke religieuze regels jij je aan dient te houden. Dit wordt ook wel doctrine genoemd. Want maar heel weinig mensen kiezen zelf voor een religie. Indoctrinatie (of: indoctrineren) is een vorm van manipulatie door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen of opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard. Als je éénmaal oud genoeg bent om zelf na te denken, is je de keuze eigenlijk al ontnomen en doe je net zo hard mee met de rest. Als je het mij persoonlijk vraagt is alle religie een deur naar dezelfde gang.

Het woord van God
Laten we voor het gemak uitgaan van de grootste religie; Het Christendom en hun door god gegeven woord in de vorm van de Bijbel. Miljarden mensen worden er mee grootgebracht en onderwezen door dit oeroude boekwerk dat zijn basis (het oude testament) onder andere vindt in Soemerië, dat nu Irak heet. Voor de één is de bijbel Gods brief aan de mensen en de enige waarheid. Voor anderen is het gewoon een oud boek met mooie verhalen. Maar bestaat er enig bewijs dat de Bijbel werkelijk Gods woord en niet gewoon een menselijke interpretatie is? Het zelfde geldt eigenlijk voor de Koran en andere vergelijkbare religieuze werken. Waar komen al deze fantastische spreuken, psalmen en verhalen nou echt vandaan? Als we stellen dat de Bijbel werkelijk het Woord van God is, houdt dat in dat zij van a tot z accuraat is en dan zou dit gezaghebbende boek eigenlijk geen enkele onnauwkeurigheid moeten bevatten. Toch? ...

Opschrijven en vertalen
Het woord Bijbel is afgeleid van het Griekse woord Biblia wat meervoud is voor boek. De Bijbel bestaat dus niet uit één, maar uit een reeks geschriften van verschillende lengte en stijl in verhalende vorm, in proza en poëzie. De oudste teksten zijn 3500 jaar geleden geschreven en over een periode van ongeveer duizend jaar aangevuld door werken van een groot aantal (meer dan 40) verschillende auteurs. Verhalen over Babylonische mythen en geschiedenis die eerst nog van vader op zoon en van mond tot mond werden doorgegeven, zijn later weer door de diverse schrijvers op schrift gezet, al dan niet geïnspireerd door het goddelijke.

Daar waar een relatief simpele boekvertaling van het Engels naar het Nederlands soms al steken laat vallen, betreft dit een verzameling van geschriften welke door de jaren heen zijn vertaald vanuit het Soemerisch en Aramees naar het Akadisch, van het Akadisch naar het Babylonisch, van het Babylonisch naar het Oudgrieks, van het Oudgrieks naar het Hebreeuws, van het Hebreeuws naar het Latijn en toen pas naar het Engels. Vanuit het Engels vervolgens weer naar andere talen zoals het Nederlands.
Alleen in onze eigen taal zijn er van de Bijbel zeker 10 verschillende vertalingen, zoals: de Statenvertaling (1637), de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (1951), de Willibrordvertaling (1975; herziene uitgave 1995) en de Groot Nieuws Bijbel (1983; herziende uitgave 1996). Zodoende zijn er mogelijk een hoop interpretaties, verwarringen en foutieve vertalingen geweest, lang niet altijd verkeerd bedoeld.

Kennis vernietigen
Uiteraard werd er ook moedwillig veranderd, aangepast, geschrapt en werd er kennis achter gehouden. Zelfs uit de Bijbel blijkt dat rigoureuze vormen van informatievernietiging niet ongewoon waren. In het Nieuwe testament bijvoorbeeld (Handelingen der Apostelen) kunnen we lezen hoe Paulus in Epheze alle boeken die ‘vreemde dingen’ bevatten bijeen liet brengen om ze vervolgens in het openbaar te verbranden.

Het zijn voornamelijk machthebbers die uit ideologische of persoonlijke motieven moeite hebben met kennis. Omwille van een eigen doctrine werden (en worden) bepaalde soorten informatie moedwillig vernietigd. In China probeert men in deze moderne tijden met man en macht het volk de ongebreidelde toegang tot het Internet te ontzeggen. En in de recente historie zagen we Hitler opdracht geven om alle boeken te verbranden waarvan hij dacht dat het zijn doctrine kon ondermijnen. Zelfs nu is het heel 'gewoon' dat de grote BigTech bedrijven als Twitter, Facebook en Youtube de berichten censureren die niet in een bepaalde (politieke) agenda passen, dus ik denk dat we aan kunnen nemen dat het in vroegere tijden niet anders is geweest.

Als ik me dan al deze dingen zo afvraag en me dan verdiep in hoe al deze geschriften tot stand zijn gekomen en waar ze vandaan komen, dan kan ik niet anders dan twijfels hebben over de authenticiteit van dit alles. Bij mij heerst heel sterk een gevoel van macht en controle dat uitgeoefend wordt via deze geschriften. Dus laten we eens een paar duizend jaar verder terug gaan voor wellicht een andere perceptie op het hele scheppingsverhaal.

De Soemerische kleitabletten
Zo rond 1850 zijn tijdens archeologische opgravingen in Irak, wat vroeger Mesopotamië was, een groot aantal kleitabletten met daarop spijkerschrift gevonden. Het spijkerschrift, of cuneïforme schrift is, voor zover bekend de oudste vorm (3200 tot 6000 jaar oud) van schrift en is opgesteld door een volk genaamd de Soemeriërs. Het is ook een van de best bewaarde oude talen doordat de Soemeriërs niet schreven op papier, maar op klei. Daardoor konden de teksten moeilijk vergaan. Ik gaf eerder al aan dat door allerlei omstandigheden papier en digidata kan vergaan. Iets primitiefs als een kleitablet blijkt dan toch een stuk duurzamer. ;) Sinds de vondst van de eerste tabletten met spijkerschrift doet men al ook onderzoek naar deze taal en de makers. De tabletten bevatten dan ook allerhande zaken, voor het grootste gedeelte dagelijkse dingen als recepten en boekhouding, maar ook geschiedenis verhalen. Soemerië wordt beschouwd als de eerste samenleving ter wereld waar alle kenmerken van een 'beschaving' aanwezig waren, met een politiek systeem en scholen. De Soemeriërs waren landbouwers en hadden in die tijd al een irrigatiesysteem ontwikkeld. Er was kennis van (edel)smeedkunst, wiskunde en astronomie. Een groot deel van deze kleitabletten is vertaald door Zecharia Sitchin, die daar later het wereldberoemde boek De De twaalfde planeet over schreef. Onderstaande afbeelding komt uit dit boek.

Op deze afbeelding is te zien dat tussen de twee staande mensen ons zonnestelsel wordt afgebeeld. De zon staat in het midden en daarom heen de 9 planeten en onze maan. Ook de verschillen in afmeting zijn kloppend. Bijzonder detail is dat de planeet Pluto (ook afgebeeld) officieel pas in 1930 ontdekt werd.

De Soemeriërs schreven ook over planeet X, die zij Nibiru noemde. De X zou hier staan voor het getal 10. Deze planeet zou in een grote baan om de zon draaien en eens in de 3600 jaar de aarde passeren. Er is geen hard bewijs gevonden voor het bestaan van planeet X, maar daarmee is niet gezegd dat de planeet er niet kan zijn. Franse wiskundige, Urbain Le Verrier berekende in 1846 dat er een massa in het zonnestelsel verantwoordelijk moest zijn voor een afwijking in de baan van Uranus. Een grote planeet zou dit in theorie kunnen veroorzaken. In 2016 werd deze theorie nogmaals bevestigd door Astronomen van de California institute of technology. Volgens de Soemeriërs zou Nibiru bewoond worden door een mensachtig ras die zij aanzagen voor goden. Deze reuzen zijn lang geleden uit de hemelen neergedaald, zoals ook in Genesis te lezen is. Omdat zij zo veel meer ontwikkeld waren en in de ogen van de mensen op aarde tovenarij beoefenden zoals ‘vliegen’, werden ze direct als goden gezien en vereerd.

Sitchin maakt in zijn boek ook geregeld vergelijkingen met de geschiedenis zoals deze in de bijbel wordt beschreven. Hierbij wijst hij de lezers op opmerkelijke zaken in de bijbel en hoe ze overeenstemmen met zaken die door de Soemeriërs werden beschreven. De god uit de bijbel zou een ver-enkelvoudiging zijn van een groep goden die met elkaar in strijd waren. In de Soemerische kleitabletten wordt namelijk niet gesproken over een God, maar over een meervoud daarvan. De Anunakki, de zonen en dochters van een hoog ontwikkeld ras van de Planeet Niburu. Zij werden Nephilim genoemd. De juiste vertaling van "Nephilim" is: "Zij die van de Hemel naar de Aarde zijn gekomen".

In de bijbel wordt ook verhaald over de Enaks of Nephilim en men noemt ze "reuzen". "De Nephilim waren op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochters der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van naam". Deze tekst impliceert min of meer dat de Godenzonen met mensenvrouwen 'rommelden' en daaruit een geweldig ras ontstond. Als je nogmaals naar de foto hierboven kijkt zie je dat de zittende man even groot is als de twee staande personen.

In den beginne
Omdat, volgens de kleitabletten, de Anunnaki nadat ze hier eenmaal gesetteld waren, een slaven ras wilde creëren zodat zij zelf niet hoefden te werken, werd besloten een wezen te creëren dat hun plaats in kon nemen. Het wezen moest onderdanig doch geavanceerd zijn. Op het aardoppervlak liepen toen nog aapachtigen rond, die sterke overeenkomsten hadden met de voorouders van de Annunaki. Deze soort staat in onze geschiedenisboeken bekend als de Homo Erectus. Ze leken dan wel ietwat op de Annunaki, maar ze waren lang niet intelligent genoeg om taken uit te voeren. Daarom schiep Annunaki wetenschapper Enki, dankzij een knap staaltje genetische manipulatie, een nieuw wezen: een mengeling van de Annunaki en de Homo Erectus. Dit nieuwe wezen was net intelligent genoeg om simpele taken uit te voeren, maar niet zo intelligent dat hij de Annunaki overtrof of op het idee kwam in opstand te komen. Het heette de Lulu Amelu, "Gemengde Werker". Omdat het een hybride betrof kon het ras zich niet zelf voortplanten. Ieder individu had een Annunaki draagmoeder nodig. Enki bleef aanrommelen met genen, totdat het perfecte model ontstaan was, dat zich zelfstandig voort kon planten. Dit model noemden ze Adama, wat 'hij van de aarde' of kortweg 'aardmens' betekent. Dit zou betekenen dat Adam het eerste model Aardmens en niet de eerste mens was.. geschapen naar het evenbeeld van de 'goden'.

"En God zei: "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis" (Gen. 1:26).

Je kunt uiteraard het boek van Sitchin helemaal doorspitten, maar voor hen die niet van lezen houden is er deze bijna 50 minuten durende film, gebaseerd op het boek de Twaalfde planeet en de kleitabletten.
De inmiddels overleden Bram Vermeulen gaat in het prachtig vertelde In Den Beginne . . . op zoek naar het ontstaan van de mens en zijn beschaving op aarde. De Soemerische kleitabletten, die gelden als de eerste geschiedschrijving van onze historie, voeren Bram langs het scheppingsverhaal en de evolutietheorie naar een onthullende constatering.

Sitchin is binnen de wetenschappelijke wereld niet geliefd omdat hij consistent doorging met zijn bevindingen, ook al wierp dat vele heilige huizen omver. Om een indruk te geven van de gevoeligheid van deze Soemerische teksten kan deze interpretatie van de gebeurtenissen in de tuin van Eden dienen: het verhaal van de slang en het eten van de appel der kennis door Eva, lijkt wel erg sterk op het Soemerische verhaal van een god (Enlil genaamd) die de mens vooral volgzaam wilde houden, en zijn broer Enki, die de mens wilde leren dat er een verschil is tussen goed en kwaad.

Je kunt je voorstellen dat een groot deel van de Westerse wetenschappers - die immers vaak Christelijk zijn opgevoed - moeite heeft met het concept dat de slang uit genesis, wellicht symbool stond voor een god die het juist goed met de mensen voor had. Dat wordt natuurlijk al snel als de reinste godslastering en duivelsverering afgedaan. Wellicht ook de reden dat dit nog steeds populaire boek niet meer uitgegeven wordt waardoor de nog bestaande exemplaren voor veel geld van eigenaar wisselen. Wil je het boek graag lezen en kopen, of de bieb is geen optie, kun je hier nog altijd de digitale variant downloaden.

Het laat echter onverlet dat de oude klei-teksten voor zich lijken te spreken. Je kunt er zelf voor kiezen om de inhoud af te doen als zijnde mythisch of niet. Veel van Sitchin's populariteit komt door mensen die juist heel graag een alternatief willen voor de Bijbelse variant. Mensen die graag bezig zijn met UFO's en buitenaardse beschavingen halen met verve het werk van Sitchin aan om hun standpunten kracht bij te zetten.

Wellicht komt ooit nog eens de dag dat Sitchin's monnikenwerk op de juiste waarde wordt geschat. En misschien is dat nog wel eerder dan we denken...

Van Anunnaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf
Tot slot wil ik nog een interessant boek benoemen van Nederlandse schrijver Jaap Rameijer, waarin hij verleden en heden op een bijzondere manier samenbrengt. Eeuwenlang hebben wij voor de Anunnaki, die wij als goden beschouwden, gewerkt. In die tijd is er veel gebeurd. Gevechten tussen de Goden, de bouw van bijzondere tempels, verspreiding van de homo sapiens over de aarde, Lemuria, Atlantis, de zondvloed, nieuwe ruimtestations in Peru en Soemerië, de Toren van Babel, Sodom en Gomorra. Talloze puzzelstukjes vallen op hun plaats en de vele onbegrijpelijke verhalen in de bijbel, komen nu in een ander daglicht te staan.

Er zijn echter nog veel vragen. Wat hebben wij van de Anunnaki meegekregen? Een rommelig DNA, onbenutte hersencapaciteit, een zucht naar goud, een bezwaard collectief geheugen, machtswellust? Zijn zij nog op aarde? Voor schrijver Jaap Rameijer is de meest belangrijke vraag: Hoe kwam het kwaad in de wereld? Zijn de Illuminati, de Elite, de Cabal, de Rotschilds, de Deep State, de Satanisten de 'erfopvolgers' van de Anunnaki? Dat is goed mogelijk, al gelooft Jaap wel dat de mens in wezen goed is. Maar als we weten hoe het kwaad in de wereld is gekomen, kunnen we er hopelijk ook wat aan doen.