zwartekat

Wie was Nikola Tesla...

Nutty professor of zonderling genie

» Nikola Tesla. Als je hem al kent dan is dat niet uit de geschiedenisboeken. Toch is hij wereldberoemd als de uitvinder van de wisselstroomgenerator, elektromotor en van alle andere belangrijke componenten van het huidige elektriciteitsnet. Volgens wikipedia was Tesla al bij zijn leven een bekend en beroemd geleerde maar verloor veel prestige door bizarre 'onbewezen' technisch-wetenschappelijke beweringen op latere leeftijd. Hij werd in de Verenigde Staten het toonbeeld van 'een gekke geleerde'. Dit is echter een sterk staaltje (geschiedenis) manipulatie en om een heel voor de hand liggende reden. Tesla was idealistisch en niet-commercieel, daarin een tegenpool van zijn eveneens beroemde concurrent-uitvinder Thomas Edison. Ook wist Tesla van methoden om de mensheid van gratis draadloze energie te voorzien, waardoor de energiecrisis 100 jaar geleden al opgelost leek, en waren enkele van zijn uitvindingen te gebruiken voor en als wapens. Niet voor niets zijn na Tesla's dood enkele honderden patenten, aantekeningen, werken en wetenschappelijke onderzoeksmaterialen in beslag genomen door de Amerikaanse overheid.

Vergeten
Nikola Tesla, hij is zo goed als vergeten. Toch was hij in zijn tijd minstens zo beroemd als Edison, die hij waarschijnlijk ook in genialiteit verre overtrof. Marconi, de uitvinder van de radio, zal iedereen onmiddellijk opdreunen. Maar vrijwel niemand weet dat Tesla hem voor was geweest, een feit dat pas na jarenlang slepende processen en na zorgvuldige bestudering van de octrooiaanvragen door een Amerikaanse rechtbank werd erkend.

Eigenlijk is hij de uitvinder van de wisselstroom, of beter gezegd: hij was de eerste die een goede methode ontwierp om er gebruik van te maken. Zijn grootste prestatie op dit gebied was de inductiemotor of asynchrone motor, die hij al bedacht toen hij zestien was, maar pas op tweeëndertigjarige leeftijd, in 1888, in productie kon brengen. Verder construeerde hij talloze nieuwe toestellen - dynamo's, een hoogspanningstransformator (zgn. teslatransformator), inductiespoelen, condensatoren, lampen, enzovoort. Praktisch heel de huidige elektriciteitsvoorziening van de wereld komt tot stand met behulp van toestellen die hij in eerste instantie heeft bedacht. Ook alle technieken op het gebied van draadloos verzenden van data komt uit de hoge hoed van deze man. Het idee om elektrische stroom via de aarde te sturen, een excellente geleider, was ook zijn idee. Daarom hebben we nu aan elke stekker een derde pin: de aardingspin. De grond werd door hem ook lang als een "geleider" gebruikt.
Zijn naam komt tegenwoordig hoogstens nog ter sprake als de SI-eenheid van magnetische inductie, de 'tesla' en sinds enige tijd als een merk van een mooie elektrische auto.

Nutty Professor of zonderling genie
Wanneer men beweert dat genialiteit grenst aan waanzin, dan klopt dit beslist voor Tesla, aldus de verhalen die er over hem in het leven zijn geroepen. Hij was een kleurrijk figuur en een zonderling. Een opsomming van zijn eigenaardigheden is even fascinerend als de lijst Griekse schepen met hun bemanningen aan het begin van de Ilias. Het aantal voorwerpen dat hij hanteerde, het aantal gerechten van een maaltijd, het aantal happen dat hij moest nemen om het eten weg te werken, het aantal passen dat hij moest zetten om een afstand te overbruggen - allemaal moesten ze deelbaar zijn door drie, was dat niet het geval dan moest de handeling weer van voren af aan beginnen. In het restaurant waar hij elke dag at, moest zijn tafel gedekt worden met 24 splinternieuwe servetten, die hij één voor één gebruikte om het bestek en de borden schoon te poetsen. Als er dan een stapel gesteven linnen naast hem op de grond lag kon de maaltijd bijna beginnen - bijna, want eerst diende nog het aantal kubieke centimeters van de opgediende gerechten berekend te worden, anders had hij er geen plezier in. En mocht er onverhoopt tijdens de maaltijd een vlieg op zijn tafel landen, dan moest alles weer verwijderd worden en kon de hele ceremonie opnieuw beginnen. Boorden en zakdoeken gebruikte hij maar één keer, elke week kocht hij een nieuwe das, de enige kleuren die hij tolereerde waren rood en zwart, hij gebruikte nooit een wc waar iemand anders op gezeten had. Hij was zo vies van alles dat hij op latere leeftijd zelfs geen handen meer wilde schudden en hij schijnt zijn hele volwassen leven niemand te hebben gekust. En natuurlijk, zoals alle zonderlingen, praatte hij in zichzelf - niet zomaar zachtjes voor zich uit mompelen, nee luidop hele gesprekken voeren en daarbij verschillende stemmen nabootsen, zodat het op een afstand leek alsof er een heel gezelschap zat te converseren.

Hij beschikte over een buitengewoon perceptievermogen. Statische elektriciteit zag hij als een lichtgevende krans om mensen en voorwerpen hangen. De poes gaf 'groen licht' als hij hem aaide en de vonken die van zijn vacht spatten maakten luide knallen. Ook bezat hij het vermogen tot echolocatie (het zogenaamde 'aangezichtszien'): in een donkere ruimte 'zag' hij de plaats en de vorm van de voorwerpen om hem heen met zijn voorhoofd . Toen hij een keer ernstig ziek werd en hoge koorts kreeg, raakten zijn zintuigen als het ware oververhit en ging hij bijna dood van de indrukken (letterlijk). Als er een vlieg op tafel landde hoorde hij een doffe klap, het kleinste zonnestraaltje dat zijn ogen trof veroorzaakte een enorme klap in zijn hoofd, hij werd gek van de stemmen op straat, en de trillingen van een rijtuig in de verte deden hem ondraaglijk pijn. Nog lang nadat hij hersteld was van zijn ziekte moest hij al zijn wilskracht bij elkaar rapen om onder een brug of andere overkoepeling door te lopen omdat hij dan een enorme druk op zijn hoofd voelde. (een soortgelijk symptoom treedt vaak op bij de ziekte van Parkinson)

Hij leed aan hallucinaties. Hij zag dingen en mensen om zich heen die er niet waren (zei zijn omgeving) maar die hij niet van echt kon onderscheiden. Later ging het een beetje over (hij beweerde zelf dat hij ze door een uiterste wilsinspanning 'verjoeg'), maar hij bleef in staat de producten van zijn verbeelding zo levendig voor zich te zien alsof ze werkelijk bestonden. Dat kwam goed van pas bij zijn uitvindingen. De machines, de apparaten die hij ontwierp zag hij tot in de kleinste details driedimensionaal voor zich. Hij kon ze van alle kanten bekijken, uit elkaar nemen, van binnen inspecteren en, in het geval van motoren, laten 'draaien'. Hij zei dat hij kon voelen of de machine uit het lood stond, of dat er een onderdeel uit balans was en precies de plek aanwijzen waar de schoen wrong. Als hij zo enkele 'proefmodellen' had 'uitgeprobeerd' kon met de constructie worden begonnen - en eureka!, het werkte. 'Ever so much more expeditious and efficient' noemde hij deze methode, in tegenstelling tot de 'gewone', die hij maar 'omslachtig' vond.

Zijn genialiteit bleek al op jonge leeftijd, vooral door de eenvoud van zijn ideeën. Terwijl zijn vriendjes allerlei soorten aas uitprobeerden en met dure hengels in de weer gingen om kikkers te vangen, liet hij gewoon een scherpe haak aan een touwtje voor de ogen van de beesten bungelen. Ze hapten gretig toe en zo ving hij de meeste kikkers van allemaal. In die tijd bedacht hij ook het plan om ter hoogte van de evenaar een ring rond de aarde te bouwen. Eerst moesten er natuurlijk steigers komen om de constructie te stutten, maar als hij klaar was, konden ze worden weggehaald en zou de ring door de zwaartekracht op gelijke afstand van het aardoppervlak blijven zweven. Door een zeker 'slipeffect' zou hij bovendien iets trager draaien dan de aarde zelf en daarvan kon gebruik worden gemaakt om zonder energiekosten de wereld rond te reizen. Misschien was de vertraging zelfs wel te benutten als energiebron. Tesla gebruikte frequenties die de lichtsnelheid overschreden, iets wat na Einstein niemand meer geloofde of in zijn wereldbeeld kon passen. Waar het huidige wetenschappelijke discours voornamelijk over golven en deeltjes gaat, werkten deze mensen met concepten als ether, of, wat Wilhelm Reichorgoon” noemde, organische energie of levenskracht.

Resonantie
Tesla begon zich ook te interesseren voor Vedische filosofie en deed opmerkelijke uitspraken over energie en materie, waarbij hij een zeer interessante theorie over de ether ontvouwde. Tesla bekritiseerde de theorieën van onder andere Einstein, Hertz en Maxwell die hij “halfslachtig” noemde. Tesla beweerde dat energie niet in materie zat, maar in de ruimte tussen de materie. Later zouden een aantal van zijn uitspraken vertaald worden naar wat nu nulpuntenergie wordt genoemd. Daarnaast deed Tesla ook onderzoek naar draadloze energie-overdracht en mechanisme resonantie. Tesla begon zich te realiseren dat alles reageerde op een bepaalde resonantie en beweerde dat zelfs de aarde een bepaalde resonantie bezat. Met zijn experimenten waarbij hij extreem laagfrequente resonantie gebruikte, berekende hij dat de aardresonantie bijna 8 Hertz was. Later is dit door andere wetenschappers ietwat naar beneden bijgesteld naar 6,8 Hertz en staat het nu bekend als de Schumann Resonantie .

Hij raakte meer en meer gefascineerd door resonantieverschijnselen, vooral elektrische resonantie. Als je een elektrische stroom in resonantie brengt, gebeuren er vreemde dingen. Zijn Teslaspoel is hiervan een sprekend bewijs. Dit is een hoogfrequente transformator, en spuwt enkel honderden kilovolt uit in het radiofrequent gebied. De spanning wordt zichtbaar als een soort "corona", een hoogfrequente ontlading. Zijn kleine modellen produceerden vonken van enkele tientallen centimeters, de grotere modellen gaven meters lange vonken . Deze hoogfrequente spanning is niet gevaarlijk, omdat zij aan de oppervlakte van de huid loopt en daardoor geen schade veroorzaakt. Tesla liet lange vonken aan zijn vingers ontsnappen ter demonstratie.

Gevoelsmatig begrip
Wat bij Tesla opvalt is zijn grote gevoelsmatige begrip van het fenomeen elektriciteit, met name dat van de elektrische resonantie, waardoor hij elektriciteit effectief kon maken door er op zeer verfijnde wijze mee om te gaan. In Tesla's jonge jaren, de jaren 70 van de 19e eeuw, zag men elektriciteit nog als een gevaarlijke occulte kracht, waar je eigenlijk weinig mee kon. Men kon elektriciteit alleen fysiek denken, van A naar B. Dit heet gelijkstroom; het behoeft hele dikke kabels doordat de stroom zich vooral in hitte omzet. Wisselstroom heeft dit probleem niet. Het werd algemeen onmogelijk geacht een motor op wisselstroom te laten draaien. Tesla echter ontwierp deze op jonge leeftijd en legde hiermee de grondslag voor ons huidige elektriciteitsnetwerk. Ook de radio en bijna alle essentiële onderdelen van onze huishoudapparatuur zijn van zijn hand.

Er is echter nog veel meer - Tesla experimenteerde met afstandsbediening, neonlicht, plasmabollen en 'röntgen'-straling lang voordat die officieel uitgevonden waren, en had van al deze dingen werkende modellen. Hij deed dingen die ook nu nog niemand kan en ook niemand begrijpt. Sommige van zijn tijdgenoten dachten serieus dat hij van Mars kwam. Rond 1900 was hij wereldberoemd; zijn faam verging echter even snel als dat hij die verworven had. Dit enerzijds doordat zijn uitvindingen zo futuristisch waren dat ze het voorstellingsvermogen van zijn tijdgenoten te boven gingen, anderzijds doordat Tesla vertikte belangstelling op te brengen voor de zakelijke kant van zijn werkzaamheden.

Het Wardenclyffe-project
In 1900 begon hij aan wat hij als zijn levenswerk beschouwde, een wereldwijd systeem voor draadloze verzending van beeld, geluid en energie: het Wardenclyffe project.
De eerste kans hiervoor kreeg hij in Colorado, bij Pike's Peak, een belangrijk landschapspunt voor Noord-Amerika. De grond is daar extreem geladen en er vinden heel veel onweersbuien plaats. Tesla produceerde hier in 1899 grote bliksems en bolbliksems, en ontdekte de frequentie van het elektromagnetische veld van de aarde zelf. Ook vond hij uit hoe deze te gebruiken voor het transporteren of gericht geleiden van elektriciteit. Het lukte hem 200 lampen van 40 watt zonder bedrading te laten branden op 32 kilometer afstand.

Wardenclyffe tower Hierna begon hij aan het hierboven genoemde Wardenclyffe-project. Het lag in Tesla's bedoeling om over de wereld verspreid een vijftal torens te bouwen, te weten New York, Amsterdam, Japan, alsmede twee op de noord- en zuidpool. Hierdoor zou een wereldwijd draadloos transportsysteem van elektriciteit gecreëerd worden, op basis van vrijwel gratis elektriciteit uit de aarde. Naar eigen zeggen zou zo de gehele aarde worden omgevormd in een reusachtig brein, sensitief in al zijn delen. Er is slechts één van deze torens gebouwd op Wardenclyffe, Long Island. Deze zou een soort gecontroleerde kortsluiting (oscillatie) tot stand brengen tussen de hogere luchtlagen en de onderaardse elektromagnetische sfeer. De toren was tot 90 meter diep met ijzeren buizen verankerd in de aarde, en had een koperen kop.

De toren werd in 1903 getest: dit ging gepaard met het in brand steken van hogere luchtlagen (wat boven de oceaan te zien was), gekleurde bliksems, en een spookachtig blauw licht dat om de lichamen van de toeschouwers speelde.

Tesla kreeg van bankier JP Morgan ( inderdaad, van de Federal Reserve ) het geld om te beginnen, maar hield zich echter verder niet bezig met het zoeken naar meer geldschieters of het commercialiseren van het kleinere werk (waarmee hij steenrijk had kunnen worden), bezeten als hij was van het najagen van zijn grote wereldsysteem. Later haakte Morgan af toen hij leerde van Tesla’s plannen om de hele wereld van gratis energie te voorzien. Morgan’s commentaar was kort en krachtig: zolang we er geen verbruiksmeter op kunnen zetten, kunnen we er ook geen geld voor vragen. Het was duidelijk dat Morgan Tesla’s wereld verbeterende dromen niet deelde. Verder waren sommige uitvindingen die hij later deed, zo revolutionair dat het hele takken van industrie overbodig maakte, die inmiddels, op basis van zijn vroegere uitvindingen, waren opgezet. Het spreekt vanzelf dat die industrie zich niet om zeep liet helpen.

Onbegrepen uitvindingen
Tesla heeft enige buitengewone apparaten nagelaten die werken volgens voor de moderne natuurkunde volkomen onbegrijpelijke principes. Het gaat om een ether-elektronen-generator (een metalen bol die onophoudelijk stroom produceert), vervolgens om een motor die werkt op zwaartekrachtgolven afkomstig van de planeten van ons zonnestelsel. De motor begint vanzelf te draaien op een precies vaststaand tijdstip in het jaar, reagerend op een bepaalde constellatie van planeten. Wanneer zijn resonantieperiode is verstreken houdt de motor weer op met draaien. Bovendien heeft Tesla een zweeftoestel nagelaten, een metalen schijf met antizwaartekracht eigenschappen, die altijd op hetzelfde niveau zweeft.

Vrije energie
De ether-elektronen generator toont aan dat elektriciteit ook op een andere wijze kan worden opgewekt dan met de huidige conventionele methoden waarbij over het algemeen natuurlijke brandstoffen worden omgezet in warmte en stoom voor het aandrijven van een elektrische generator. Ook het werk van T. Henry Moray ondersteunt deze visie. Deze uitvinder, die al halfgeleiders gebruikte nog voordat ze officieel waren ontdekt, bouwde een apparaat waarmee hij een vermogen van 50 Kilowatt uit de ether trok. (vrije energie dus!)

Waterzuivering en ziekte bestrijder
Een toepassing van hoogfrequente hoogspanning is het zuiveren van water. Met name in Europa is voor de behandeling van drinkwater lange tijd gebruik gemaakt van ozon dat is gesynthetiseerd met behulp van corona, een zachte, blauwachtige, hoogfrequente hoogspanningsontlading. De effectiviteit van ozon komt voort uit het oxiderend vermogen. Echter, de directe werking van corona op water schijnt ongeveer dezelfde chemische en bacteriologische veranderingen teweeg te brengen als ozon met dit verschil dat de coronawerking een krachtiger uitwerking heeft.

Tot slot nog een toepassing, van hoogfrequente hoogspanningen, die momenteel in Nederland opgang maakt. namelijk de "Multiple-Wave Oscillator" (MWO), welke oorspronkelijk bedacht door Lakhovsky. Met behulp van Tesla lukte het Lakhovsky een toestel te bouwen dat een electrisch veld genereert met een enorme hoeveelheid frequenties. Lakhovsky ging er vanuit dat elke cel in het lichaam een eigen resonantiefrequentie (trilling) heeft, die werkt als een ontvanger en zender. Is een orgaan of deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek, dan wordt de resonantiefrequentie van de betreffende cellen lager. Bied je dan het lichaam een breed spectrum aan frequenties aan, waarin met name ook de harmonische trillingen zijn opgenomen, dan is de beschadigde of zieke cel in staat zijn eigen frequentie te ontvangen om zodoende weer in de eigen resonantiefrequentie te kunnen gaan resoneren, waardoor de cel in staat is te regenereren en herstel in een zeer kort tijdsbestek mogelijk is.

Sinds 1931 wordt de MWO met name in de behandeling van vele ziekten, inclusief kanker, gebruikt. Nog nooit zijn er schadelijke effecten voor patiënten gerapporteerd, in tegenstelling tot het gebruik van Röntgenstraling. Celweefsel kan dus niet oververhit raken, of verbranden, zoals het geval is met Röntgenstraling. De kennis van de MWO-apparatuur is, net als die van de Teslatechnieken, lange tijd onderdrukt geweest maar wordt momenteel op commerciële basis gebouwd. Voor al de bovenstaande toepassingen is het noodzakelijk over een goed werkende Tesla-transformator te beschikken. Momenteel is er voldoende over de techniek van deze trafo bekend om een dergelijke machine naar bevrediging te kunnen bouwen. Genoemde toepassingen van hoogfrequente hoogspanningen zijn veelbelovend voor de volksgezondheid.

Later...
Altijd is Tesla doorgegaan met het doen van uitvindingen. Ook hield hij zich, volgens de verhalen, bezig met het leggen van radiocontact met andere planeten en de ontwikkeling van mensvriendelijker oorlogstuig. De echte aansluiting met de buitenwereld kwam echter niet echt meer tot stand.

Tesla probeerde nog een van het Wardenclyffe project afgeleide uitvinding, die heel spectaculair de Death Beam werd gedoopt (een stralingskanon dat vijanden en objecten op grote afstand kon uitschakelen) aan de man te brengen. Tevergeefs probeerde hij J.P. Morgan en het leger voor zijn uitvinding te interesseren, maar zonder resultaat. Hoewel deze toepassing niet bepaald ‘wereld verbeterend’ leek, beargumenteerde Tesla dat de “doodsstraal” een einde aan alle oorlogen zou maken, omdat ieder land zou beschikken over een ultiem wapen. Dit zoveelste fiasco in Tesla’s carrière toonde nogmaals aan dat hij zijn tijd ver vooruit was maar tegelijkertijd niet in staat was zijn uitvindingen aan de man te brengen.

Dat laatste was niet te wijten aan onvoldoende interesse voor de zaken die de briljante wetenschapper maakte, want nadat Tesla in 1943 op 86-jarige leeftijd stierf, als een berooid en eenzaam man, bleek er opeens opvallend veel interesse te zijn voor zijn onderzoeksdocumenten en aantekeningen. Daags na zijn dood viel de FBI in onder andere zijn hotelkamer binnen en nam alle documenten mee. Er werd gezegd dat men niet wilde dat de documenten in de handen zouden vallen van de Sovjet Unie, die klaarblijkelijk ook interesse hadden getoond in zijn werk. Er wordt beweerd dat de documenten van Tesla de basis hebben gelegd voor wat later SDI (Star Wars-project onder Reagan) en HAARP zou worden. Veel later zijn er documenten teruggegeven aan de familie van Tesla en deze liggen nu in het Tesla museum te Belgrado. Door en namens Tesla zijn er ruim 700 octrooien aangevraagd, waarvan een groot deel nog in bezit is van de Amerikaanse (r)overheid.