zwartekat

Het Nulpuntveld...

Blauwdruk

» Volgens de Mystici en wijzen is de mens geschapen om te creëren en is hij onbegrensd in zijn vermogens. En toch weten de meesten van ons eigenlijk nog maar weinig van het fenomeen ‘homo sapiens’; ‘de Wetende Mens’. Wie maakte eens, heel lang geleden, de blauwdruk van de mens? Was het schepping van God, werd het gevormd door Evolutie, was het een creatie (of kloon) van andere intelligente entiteiten? Natuurlijk leren we op school dat er celdeling plaatsvindt na de bevruchting. Uit één cel ontstaan twee nieuwe cellen, die zich op hun beurt ook weer delen en dat er uiteindelijk vijftig celdelingen nodig zijn om een compleet menselijk lichaam te creëren. In totaal zijn dat overigens honderdduizend miljard cellen. Hoe weten al die cellen nou welk deel van het lichaam ze moeten realiseren, hoe weet een cel nou dat ze deel uit maakt van een arm, de zenuwen, hersenen, nagels, huid, vingers of tenen? Waar wordt deze info vandaan gehaald?

Blauwdruk
De zelfde mystici en wijzen hebben altijd beweerd dat er een alles verenigend en alles verbindend kosmisch veld bestaat. Dit veld vormt de oorsprong van onze werkelijkheid en is tevens een soort kosmisch geheugen, waarin alle gebeurtenissen worden 'opgeslagen' en waaruit (bewust of onbewust) informatie kan worden opgeroepen als men zich weet af te stemmen op dit veld. Een veld dat de DNA structuur van het hele universum bevat.

Recente experimenten in de kwantum- en vacuümfysica hebben het bestaan van dit zogenaamde Nulpunt- of Akasha-veld aangetoond. Het is een soort zee van fijnstoffelijke energie waaruit alles ontstaat: atomen en melkwegstelsels, sterren en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn. Dit nulpuntveld is het universele en permanente geheugen van het universum. Niet alleen het kosmische verleden ligt erin besloten, het herbergt ook de aanzet tot wat nog komen gaat, een vibrerende oceaan waar alle creatie uit voortkomt en in plaatsvindt. In toegankelijke taal en in een heldere logica draagt Ervin Laszlo de wezenlijke onderdelen van dit concept aan in de verschillende boeken die hij geschreven heeft.

Energie of massa
Volgens Laszlo (en anderen) bestaat het universum uit energie, niet uit massa. Sterker nog: het universum bestaat uit bewustzijn. Materie bestaat niet totdat wij het waarnemen. De alles verbindende factor is de ''ether'' die 100 jaar geleden al werd genoemd door Nicola Tesla en daarvoor nog door de oudste geschriften uit India (de Upanishads). Laszlo noemt dit het Akasha veld of kortweg A-veld, een veld dat bestaat uit super vloeibare materie/energie. Het verbindt alles met alles en slaat alles wat er ooit gebeurt op als een soort reuze-computergeheugen.

Verbonden.
Naast dat deeltjes met het Akasha-veld verbonden zijn toont Lazlo ook aan dat wij mensen met het Akasha-veld verbonden zijn. Zo is ons bewustzijn verbonden met de hersenen, maar ook met het universum en kan het zich zelfs autonoom van de hersenen in het universum gedragen. Dat wij verbonden zijn met het Akasha-veld toont hij onder andere aan doordat mensen over andere, vroegere levens kunnen vertellen en sommige mensen kunnen communiceren met overleden mensen.

Laszlo schrijft in een van zijn boeken over een zogenaamde ''theorie van alles'': een theorie die niet alleen het universum beschrijft zoals astronomen het kennen, maar ook sociologen, biologen, psychologen, kwantummechanica-wetenschappers en theologen. Laszlo vertelt over de kwantumfysica, die ons leert dat de werkelijke bouwstenen van het universum geen atomen zijn, geen supersnaren, maar energie-deeltjes die mogelijkheden bevatten: ze bestaan, en bestaan tegelijk niet. Het ligt aan de toeschouwer wat er gebeurt met een deeltje. De film "What the Bleep Do We Know" ging hier al eerder op in.

Er is dus geen objectieve waarneming mogelijk. De nulpuntveld-energie neemt de vorm aan van hetgeen de waarnemer ziet (vanuit zijn/haar overtuigingen, ervaringen, wensen, verwachtingen en intenties). Zo creëert iedere waarnemer, wij allemaal dus, zijn of haar eigen “waarheid”. Dé waarheid is, dat alles wat wij buiten onszelf zoeken (geluk, harmonie, levenslust, voldoening, succes, liefde, etc.) al in potentie, in de vorm van nulpuntveld-energie, aanwezig is in onszelf.