zwartekat

Orbs op de foto

Stofdeeltjes

» Orb is de populaire naam die gegeven wordt aan de typische cirkelvormige witte, of doorzichtige vlekjes die soms verschijnen op foto's. Het woord orb komt van het Latijnse woord orbis, dat kring of cirkel betekent. Maar wat zijn die witte bollen dan precies? Orbs worden doorgaans beschouwd als een gevolg van een flitsreactie op stofdeeltjes, insecten of vochtdruppels in de lucht die voor de camera komen. Dit verschijnsel komt vooral voor bij camera's met ingebouwde flitser, omdat de flitser dicht bij de lens zit. Anderen denken dat de orbs een paranormaal verschijnsel zijn en niet van natuurlijke oorzaak. Dat laatste is uiteraard bijzonder lastig te bewijzen.

Stoffig
Laten we aanvangen met de meest voor de hand liggende verklaring, stofjes, druppels, pollen of andere kleine zaken die zweven tussen het te fotograferen object en de camera. Als een stofje op vijf centimeter voor de lens van een camera zweeft en het licht van de flits opvangt, krijgt het honderdmaal zoveel licht als wanneer het op een meter afstand van de camera is. Van het licht dat het stofje vervolgens uitstraalt naar de camera, komt ook weer honderd maal zoveel het toestel binnen. Omdat het stofje zo dichtbij is, wordt het onscherp afgebeeld. De van het stofje afkomstige bundel stralen die in dat beeldpunt zouden zijn samengekomen als de gevoelige laag er niet was, produceren een vlek op die laag. Die vlek heeft de vorm van het diafragma. Dat is meestal rond, maar soms ook vijf- of zeshoekig, en ruitvormige komen ook wel voor. Het meest opvallende aan deze vlekken is dat het vaak geen egale 'transparante' schijfjes zijn, maar dat ze een ringenstructuur vertonen. Soms ziet men alleen de buitenste ring maar met enig geluk ziet men meerdere ringen. Deze ringen zijn zogenaamde fresnelringen, welke in universitaire leerboeken over optica worden besproken.

Iemand die in een stoffige ruimte, in het duister of in de regen een foto met flits maakt ziet tientallen en soms honderden van deze orbs op zijn foto. Gooi anders maar eens een hand vol koffiemelkpoeder in de lucht en maak daarna een aantal foto's met flits.
De foto hiernaast (van orbhunter) is gemaakt met behulp van talkpoeder. De Orbs die hierdoor ontstaan zijn wat mat van kleur en hebben vrijwel geen interne structuur.


Paranormaal
De tweede verklaring is totaal tegenovergesteld. Soms verschijnen orbs namelijk ook op foto's in niet stoffige ruimtes of op een niet regenachtige dag, soms zelf in kleur. Soms verschijnen orbs alleen op foto's van een bepaalde plek of rond bepaalde mensen (vaak ook bij kinderen). Soms kun je zelfs vragen of ze zich op een bepaalde plek aan je openbaren waarna ze ineens op een foto verschijnen. Vooral mensen die zelf (paranormaal) gevoelig zijn zullen dit vaak tegenkomen tijdens het fotograferen. Sommigen zien ze zelfs met het blote oog.
Ed Vos, beroepsfotograaf en orb specialist, schreef een rijk geïllustreerd boek over dit onderwerp. Vos noemt de lichtbollen een fenomeen, ze zijn niet wetenschappelijk te bewijzen maar bestaan wel! Want hoe kan het dat orbs zich soms voor de helft achter het gefotografeerde object bevinden? En hoe komt het dat ze op sommige foto’s de contouren van een boom volgen? Dergelijke acties wijzen op gericht gedrag en op de aanwezigheid van een bewustzijn.

Entiteiten
Entiteit betekent letterlijk iets dat wezenlijk is, maar veelal is het een woord waarmee geest of verschijning wordt bedoeld, de energie van een onstoffelijk persoon. Een entiteit heeft geen lichaam meer, maar is nu slechts nog energie. Een ziel. Wie zijn dan deze zielen? Overleden personen, gidsen, lichtwezens, engelen? Entiteiten kunnen zich laten zien in de vorm van een witte energiebol met veelal hele mooie patronen en vormen. Maar waarom zien we dan alleen die mooie bollen?
Simpel gezegd is het zo dat het stoffelijke fysieke leven hier op aarde een bepaalde vibratie heeft of frequentie, dit kunnen we ook dimensie noemen. Onze stoffelijke lichamen en zintuigen zijn volledig afgesteld op deze frequentie en dit is dan ook de reden dat mensen normaal gesproken geesten, orbs en dergelijke zaken niet kunnen zien. Er zijn uiteraard uitzonderingen, maar normaal gesproken is dit niet mogelijk.
Nu is het zo dat de geestelijke wereld ook zijn eigen frequentie of vibratie heeft. Deze is ijler dan de aardse vibratie en omdat we niet afgestemd zijn op deze frequentie of vibratie kunnen we deze ook niet waarnemen of voelen.
Orbs en dergelijke verschijnselen breken af en toe door de grens tussen de aardse en geestelijke wereld. Zoals gezegd zijn Orbs dus de beginstadia van energie van geesten die doorbreken vanuit de geestelijke vibratie op de vibratie van de aarde en soms zichtbaar worden als Orbs op foto's. De reden dat we deze orbs soms op de foto's vastleggen is dat een camera gevoelig genoeg is om dit op te vangen en vast te leggen, helemaal sinds de komst van de steeds gevoeliger wordende digitale camera's.

en nu?
Ok, en wat is dan nu echt een orb? Dat maak je gewoon lekker zelf uit. Ik denk echt niet dat alle Orbs die gefotografeerd worden een paranormale oorsprong hebben, maar ik verwacht dat de fotograaf in kwestie op basis van zijn ervaring, het aantal foto's en de omstandigheden waarin de foto's gemaakt zijn zelf wel een inschatting kan maken.