zwartekat

Worden we gechipt?

666

» Bijna twee derde (62%) van de Nederlanders weet niet wat een RFID-chip is - terwijl we er in het dagelijks leven allemaal al enigszins gebruik van maken. RFID-chips (Radio Frequency Identification) zitten namelijk in - we doen een greep - het nieuwe paspoort, ID-kaart, bankpas, rijbewijs, de OV chipcard, onze huisdieren en in toenemende mate de werknemerspas. Meer dan de helft van de respondenten denkt dat deze technologie, die het mogelijk maakt producten, mensen en dieren draadloos en uniek te identificeren, het leven gemakkelijker gaat maken zoals bij het afrekenen in de supermarkt en in het openbaar vervoer. Ook verwacht men dat het kan helpen bij het bestrijden van de criminaliteit. Een meerderheid vindt dat opsporingsinstanties pasfoto's/gelaatscans (56%) op de chip in het paspoort mogen raadplegen. Daarnaast ziet 80% van de consumenten de chip als een kans om af te komen van verschillende pasjes en kaarten die ze nu bij zich dragen. De RFID-chip is de elektronische opvolger van de streepjescode. De chip kan worden gelezen en geschreven met een remote transceiver die met een antenne radiogolven zendt en ontvangt. RFID is een technologie die de laatste jaren erg in opkomst is. Deze techniek wordt vooral toegepast in winkels (diefstalpreventie), vliegvelden (vliegtickets en bagage) en sinds enige tijd ook in paspoorten.

Wat zijn de voordelen van de RFID-chip?

 • Er kan door middel van radiogolven informatie van de tag worden afgelezen. Hierdoor is het niet meer nodig om, zoals bij een bankpas, daadwerkelijk de strip door een leesapparaat te halen
 • Ook is er, in tegenstelling tot een streepjescode, geen 'barcodescanner' nodig
 • Het is veel lastiger een RFID-tag te vervalsen
 • Er kunnen veel RFID-tags tegelijkertijd worden gelezen
 • De RFID-tag kan voorzien zijn van een unieke code. Hierdoor is altijd te bepalen welk specifiek object het is
 • RFID-tags slijten niet


Wat zijn de nadelen van de RFID-chip?

 • Als de tag beschreven kan worden, dan kan er fraude gepleegd worden
 • Verpakkingsmaterialen met daarin de RFID-tag zorgen voor veel metaalafval (hier is de tag immers vaak van gemaakt)
 • RFID kan ervoor zorgen dat medische apparatuur verstoord wordt
 • Een tag die door de beschreven informatie hierop gekoppeld kan worden aan een individu, kan worden gevolgd
 • De tag is op (grote) afstand uit te lezen, zonder dat de drager dit weet
 • Tags kunnen dermate klein zijn, dat de drager niet weet dat hij/zij deze bij zich heeft
 • Doordat producten een uniek nummer/code krijgen, kunnen deze producten, bij aanschaf met bijvoorbeeld een bankpas, gekoppeld worden aan een individu.


Wat heeft RFID met privacy te maken?
RFID wordt inmiddels ook toegepast in Nederlandse paspoorten. Op de chip in onze paspoorten staat een pasfoto in kleur, namen, geboortedatum, geslacht, documentnummer, BSN-nummer en de geldigheidsdatum van het document. Ook is de vingerafdruk aan deze chip toegevoegd. De toevoeging van de chip in het paspoort is bedoeld als veiligheidsmaatregel. Immers: RFID-chips zouden lastiger te vervalsen zijn. Toch is vrij kort na de invoering ervan, gebleken dat RFID-chips eenvoudig te kopiëren zijn. Met zeer weinig geld is apparatuur aan te schaffen die de RFID-chip kan uitlezen én deze gegevens op een lege chip kan zetten.
Het argument dat dit het paspoort beter beveiligd maakt, is hiermee van tafel.
Het op afstand uit kunnen lezen van de chip op het paspoort, maakt dat het ongezien mogelijk is om de gegevens van een paspoort met een dergelijke chip uit te lezen.

Onderhuidse RFID chip?
Steeds meer huisdieren worden ook voorzien van een chip. Deze is zo groot als een rijstkorrel en wordt met een injectienaald onder de huid aangebracht. De chip bevat een unieke code die contactloos aan een speciale lezer kan worden doorgegeven.
Het Amerikaanse bedrijf VeriChip, dat deze chipsystemen levert, ziet een groeiende markt voor toepassing bij mensen. De code van de chip kan gekoppeld worden aan de naam van de drager en aan informatie over bijvoorbeeld zijn bloedgroep en medicijnen waarvoor hij allergisch is. Daardoor zou een verkeersslachtoffer zonder een bloedtest meteen de juiste bloedtransfusie kunnen krijgen. VeriChip schenkt al chiplezers aan ziekenhuizen om zo het gebruik te stimuleren. Tegenwoordig werkt ook Verichip voor Defense Advanced Projects Agency (DARPA) en magen ze biologische detectiesystemen en PCR tests. Het Nederlandse NXP, de vroegere chipdivisie van Philips, is een grote fabrikant van de RFID-chips voor gebruik in pasjes, paspoorten, kleding en andere producten. Ook NXP signaleert dat de chips vaker bij mensen worden geïnjecteerd. Hooggeplaatsten, zoals presidenten en koningen, gebruiken de chip soms om te voorkomen dat criminele dubbelgangers zonder chip toegang krijgen tot beveiligde omgevingen. Zelfs wordt overwogen om gevangenen verplicht te injecteren met een Chip.

Digital Angel, een dochterbedrijf van VeriChip, gaat een stap verder. Het levert een chip die voorzien is van een gps-ontvanger en een batterij. Deze onderhuidse personal locator beacon kan een noodsignaal naar satellieten sturen. Daarmee is al een solozeiler met schipbreuk midden op zee gered.

Ook Nederland is klaar voor de onderhuidse Chip.
In de reguliere media bericht men er nauwelijks over. Met het biometrisch persoonsbewijs en de centrale opslag van uw lichaamskenmerken per 21 september 2009, is aan de basisvoorwaarde voor massale invoer van deze chip voldaan. De chip zelf is daarvan slechts een technische extensie. Niemand realiseert zich dat. Die enkele maal dat het in het nieuws komt presenteert men de geïmplanteerde verichip als een ‘cool’ betaalmiddel of ideale medische uitvinding. De overheid vindt het onderwerp nauwelijks het debatteren waard en verwijst bij vragen over privacy steevast naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die prima op de ontwikkelingen zou aansluiten. Deze ontwikkelingen zijn ongemerkt zeer ver gevorderd. De mogelijkheden zijn nu al meer dan men ooit voor mogelijk heeft gehouden. Vooral militaire takken van de overheid en megacorporaties financieren en stimuleren het onderzoek en de implementatie van toepassingen ‘voor uw veiligheid’ die sinds de aanslagen op 9/11 geen strobreed in de weg worden gelegd.

Dat het een grote inbreuk is op de privacy en de integriteit van het menselijk lichaam geven de experts ruiterlijk toe. Maar veranderingen als deze worden altijd doorgedrukt op een wijze waarop mensen geen keuze hebben. Daarnaast worden de voordelen ervan zwaar overbelicht. Kijk maar naar het Rotterdamse parkeerbeleid waarbij je alleen met een chip kunt betalen en anders niet. En ook de OV chipkaart die u en mij door de strot geduwd wordt. Fraudegevoelig aan alle kanten maar u kunt straks niet meer zonder OV chipkaart de metro in.

Wat zijn de voordelen van een door de overheid verplichte onderhuidse chip in je lijf?
1. U hoeft geen contant geld meer op zak te hebben. De Baja Beach club in Rotterdam bijvoorbeeld, is de eerste uitgaansgelegenheid ter wereld waar vaste klanten – op vrijwillige basis – een chip ingespoten krijgen. Het inbrengen kost duizend euro, maar de klanten krijgen er een consumptietegoed van 1500 euro voor terug. Aan de bar halen ze hun consumpties op, even scannen en er is afgerekend zonder dat u een cent op zak hebt. Dit is maar een kleine stap van de chip op je bankpas en het digitale signaal dat de bankpas app van telefoon uitzendt.

2. Identificatie is makkelijker omdat u altijd uw ID bij u heeft waar u ook gaat. Paspoorten, rijbewijzen, bankpasjes en andere zaken hoeft u dus niet meer op zak te hebben.

3. Uw medisch dossier en donorcodicil heeft u altijd bij u. Dus ingeval van medische nood kunnen ziekenhuizen direct bij uw medicijnbehoeften, allergieën en eventuele oorzaak van uw plotselinge probleem. Mocht u komen te overlijden dan is direct duidelijk of u wel of niet uw organen wilt afstaan voor transplantatie.

4. Politieagenten en soldaten met een chip in hun hand zijn de enigen die in staat zijn hun persoonlijke wapens af te vuren. Hun wapens zijn elektronisch versleuteld waardoor ze alleen in de hand van de eigenaar bereid zijn hun dodelijke lading af te vuren. Soldaten krijgen een aparte chip – een met gps mogelijkheden – zodat ze opgespoord kunnen worden wanneer ze verloren raken in de strijd of ontvoerd zijn.

Ongetwijfeld dat er meer voordelen te noemen zijn, maar nadelen zijn er natuurlijk ook.
1. Privacy of nog beter het gebrek daaraan is wel het voornaamste nadeel. Met een chip in uw lijf bent u overal te volgen door de overheid en is er feitelijk sprake van een digitale dictatuur. Zelfs als de chip alleen van dichtbij uitgelezen kan worden bent u nog overal te volgen. Want zodra u ergens door een draaideur gaat, van een detectiepoortje, van het openbaar vervoer gebruik maakt, enzovoorts kan de chip in uw lijf uitgelezen worden omdat u dicht langs een scanner komt die met of zonder uw wetenschap de chip in uw lijf uitleest.

2. Identiteitsfraude zal een gewelddadige vorm van criminaliteit worden, immers door het stelen van uw chip kunnen criminelen uw identiteit aannemen, uw geld uitgeven enzovoorts. Om die chip te pakken te krijgen kunnen ze deze digitaal klonen of erger, uit uw lijf snijden.

3. De chip blijkt kankerverwekkend te zijn. Huisdieren die al jaren een chip ingespoten krijgen blijken veel vaker op de plek waar de chip zit kanker te ontwikkelen. Menselijke proefpersonen die aan verschillende experimenten meedoen krijgen eveneens veel vaker kanker. Amerikaanse politieagenten die gebruikmaken van het wapenversleutelingssysteem, hebben ook veel vaker kanker. Of de chip nu in uw hand of hoofd geplaatst wordt, daar waar het geval zit loopt u het risico om een flinke tumor te ontwikkelen.

Piepklein
De RFID chip hierboven afgebeeld is even groot als een rijstkorrel, een nanochip is veel en veel kleiner. Nanotechnologie is het domein van afmetingen kleiner dan ongeveer 100 nanometer, ofwel het 10.000e deel van een millimeter. Op 20 juni 2019 heeft Microsoft officieel patent aangevraagd voor een nanotechnologie waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem. Voor zover dat al niet verdacht genoeg is: het patent heeft het registratienummer 2020-060606 meegekregen.

Het teken van het beest... 666
Het is gewoon een feit dat de technologische ontwikkelingen steeds verder gaan en het verplichtstellen van deze onderhuidse chip is iets wat volgens de kenners in het verschiet ligt. Als u hier niet aan mee wilt doen – ik persoonlijk zit ook niet te wachten op tumoren en een bemoeizuchtige overheid – dan heeft u straks het probleem dat u niet eens meer in staat bent iets te kopen in de winkel simpelweg omdat u daar de technologie niet voor op zak (in uw lijf) hebt, wat me overigens sterk doet denken aan een eeuwenoud stukje tekst uit de Bijbel...

'En het beest uit de aarde maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.' (Openbaringen 13:16-18)